Tips till föräldrar

På våra barnavdelningar kan du låna böcker att läsa högt för ditt barn. Det finns böcker på många olika språk och en äppelhylla med media för och om barn med funktionsvariation. På Familjehyllan kan du hitta litteratur om föräldraskap, barns utveckling och mycket mer.

Res i fantasin!

Nytt på familjehyllan

Nya pekböcker

Rimma, ramsa, sjung en sång!

Bilderböcker på olika språk

Har du barn som läser själva? Titta gärna på våra sidor för barn och unga:

Välkommen att hämta De små barnens bok

De små barnens bok är en samling texter med bilder, sånger och ramsor som delas ut till alla nyfödda barn i Västra Götaland. Texten i boken är på svenska, arabiska och engelska. Du kan hämta boken på biblioteket eller BVC. 

Såhär går det till:

Sjung med! Här hittar du de filmade sångerna: