Tillgänglighet på webbplatsen

Biblioteken i Härryda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.harryda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.harryda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt tre dagar.

Om du behöver innehåll på webbplatsen, som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt

Ringa 031-724 64 00 
Skicka e-post molnlycke.bibliotek@harryda.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i fyller i detta formulär för synpunkter så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Modulen för att reservera böcker kan vara svår att nå med tangentbord.

  • I mindre skärmar eller vid förstoring kan sidfoten vara svår att se. Det kan också vara svårt att förstora texter eller förändra avstånd.

  • För dig som navigerar med tangentbord eller hjälpmedel är tabbordningen inte alltid logisk och fokusmarkeringen är inte tillräcklig.

  • Texter kan vara svåra att förstå då vissa texter saknar uppmärkning i kod för vad som är citat, språk och tabeller.

  • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera.

Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att förbättra. Vi har begränsade möjligheter att utföra förändringar då plattformen förvaltas av leverantör.

Oskäligt betungande anpassning

Härryda kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.harryda.se.

Med Härryda kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av plattformen skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna har vi bedömt att anpassningar för att helt uppnå WCAG 2.1 AA är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget. Vi informerar leverantören löpande om kända brister och arbetar med förbättringar. Vid nästa upphandling kommer vi ställa högre krav på leverantör vad gäller tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av bibliotek.harryda.se.

Senaste bedömningen gjordes 17 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades 24 februari 2021.
Webbplatsen publicerades 6 december 2019.

Tillgängligheten i våra lokaler

Om du har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen, ta till dig information, så kan det vara bra att veta hur en lokal eller plats ser ut innan du åker dit. 

Tillgänglighetsdatabasen (TD)
har granskat lokalerna på våra bibliotek:


Mölnlycke bibliotek

Landvetters bibliotek

Hindås bibliotek

Rävlanda bibliotek