Tillgänglighetsredogörelse för harryda.overdrive.com och appen Libby

Overdrive står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur harryda.overdrive.com och appen Libby uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) beskriver kraven för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Overdrives mål är att nå upp till WCAG 2.1 Nivå AA på vår webbplats och i appen. Vi gör ständigt förbättringar på våra produkter för att nå högsta möjliga nivå av efterlevnad. Vi fortsätter också att förbättra användbarheten av våra produkter med hjälpmedelsteknologier genom användartester och utvärdering.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från harryda.overdrive.com eller appen Libby som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela biblioteket. Svarstiden är normalt tre dagar

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

• skicka e-post till Overdrive på feedback@overdrive.com eller biblioteket på molnlycke.bibliotek@harryda.se

• ringa biblioteket på 031-724 64 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på feedback@overdrive.com så att vi får veta att problemet finns. Tillsynsmyndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
• Vissa e-böcker, som bilderböcker och serieböcker saknar tillgänglighetsfunktioner och det går ej att justera textstorlek och ljusstyrka.
• Read From Here-läget kan ej läsa text i bilderböcker och serierböcker, samt andra titlar där texten är del av en bild.
• Ljudböckerna tillåter inte tal-till-textfunktionalitet på grund av de flesta förlagens avtalsbegränsningar.

Hur vi testat webbplatsen

Overdrive.com har gjort ett självskattningstest av webbplatsen och appen. En fullständig redogörelse av testet (Voluntary Product Accessibility Template - VPAT) går att få ta del av vid begäran.

Redogörelsen publicerades den 2 december 2022