Släktforskning

Arkiv Digital hittar du på samtliga bibliotek i kommunen.

På bibliotekens släktforskningsdatorer finns:


Bokning

Bokning av släktforskningsdatorn gör du genom att kontakta respektive bibliotek.