Boken kommer-service

Boken kommer är till för dig som av olika skäl har svårt att ta dig till biblioteket. Det
kan vara sjukdom, rörelsehinder eller annat funktionshinder som gör det svårt att besöka ett bibliotek.

Vi kommer till dig med böcker ungefär var femte vecka. Före varje besök tar vi kontakt per telefon. Då kan du tala om vilka böcker du vill låna. Vill du ha förslag på böcker du kan låna hjälper vi naturligtvis till med det.

Genom Boken kommer kan du få hem all slags litteratur. Deckare, kärleksromaner, reseskildringar, böcker om båtar eller handarbete, det mesta finns att låna. Vi har också böcker med extra stor stil.

För dig som har svårt att läsa en bok finns talböcker. Det är böcker som är inlästa på cd-skiva. Det finns många böcker inspelade.

Att låna genom Boken kommer är gratis. Servicen finns i Härryda kommun och är till för alla som behöver den, unga som gamla.

Om du vill bli Boken kommer-låntagare eller önskar mer information är du välkommen att höra av dig!

Kontakt: Gunilla Südow
E-post: gunilla.sudow@harryda.se
Telefon: 031-724 64 41

Om du bor i ett boende för äldre ber du kulturombudet eller din kontaktperson att låna böcker till dig.

Kontakt

Gunilla Südow, socialbibliotekarie
031-724 64 41
gunilla.sudow@harryda.se