Om vår verksamhet

Kommunens bibliotek hittar du i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda. Här kan du låna böcker, film och andra medier utan kostnad. Sagostunder, pyssel, författarbesök och bokcirklar är några av bibliotekens aktiviteter som du kan ta del av.

Biblioteken är till för alla

Biblioteken är öppna mötesplatser dit alla kan komma oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet, och alla ska få möjlighet att växa utifrån sina egna individuella behov. Biblioteken finns där för att ge stockholmarna tillgång till berättelser och information som kan ge ny kunskap, nya perspektiv och möjlighet att se sammanhang. På biblioteken kan du möta andra människors kunskap och erfarenheter i samtal, genom att läsa böcker eller kommunicera via internet.

Hos oss kan du läsa, lära, låna – och påverka

Bibliotekens verksamhet har målsättningen att göra det enkelt för dig att läsa och ge dig inspiration att läsa mer. Biblioteken vill ge dig stöd i ditt livslånga lärande och erbjuda dig möjlighet att låna böcker och andra medier. Vår verksamhetsidé är att öppna möjligheter till fantasi och kunskap med fantasi och kunskap. Det betyder att våra medarbetare använder all sin kreativitet och kompetens för att ge dig förutsättningar att växa och få nya erfarenheter. Vi vill gärna göra det tillsammans med dig. Lämna gärna synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre, eller kom med idéer på vad du skulle vilja göra på biblioteket.

Biblioteksplanen

Bibliotekslagen anger att alla Sveriges kommuner ska ha folkbibliotek, och att kommunerna ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Dessa långsiktiga, strategiska planer kallas biblioteksplaner och beslutas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa biblioteksplanen för Härryda kommun 2021-2024.