Källkritik

På internet finns viktig och värdefull information, men också dold påverkan och desinformation. Här har vi samlat resurser på nätet som kan hjälpa dig att bedöma vilka källor som är pålitliga, och öva upp din källkritiska förmåga.

Krisinformation.se

Krisinformation från svenska myndigheter. Här finns bra frågor att ställa när du möter information på nätet. 

Krisinformation.se - Källkritik

Statens medieråd

Pedagogiska verktyg och tips för dig som vill träna barn och unga att vara källkritiska.

Statens medieråd

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat resurser och redskap för källkritik.

MSB

Lästips om medier och källkritik