Punktskrift

Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som man läser med fingertopparna. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) gör böcker i punktskrift för vuxna, barn och ungdom, i varierande utformning och för olika behov.

Låna punktskrift 

Som punktskriftsläsare kan du låna punktskriftsböcker direkt från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

Läs mer om att låna punktskriftsböcker på MTM.se