Hantering av personuppgifter

När du skaffar ditt bibliotekskort registrerar biblioteket ditt personnummer, namn, kontaktuppgifter samt en PIN-kod.

Grön cirkel med ett vitt utropstecken.

Vi sparar dina uppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig med dina lån, för att du själv ska kunna låna om och reservera böcker och media på bibliotekets webbplats. Samt för att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid behov. Om du inte har lånat några böcker de senaste tre åren gallras dina personuppgifter.

Läs mer om personuppgiftshantering inom Härryda kommun.