Läsa tillsammans

Gillar du att läsa? Och att prata om boken efteråt? På biblioteken anordnar bokcirklar som du kan anmäla ditt intresse till. Du kan även låna bokcirkeluppsättningar på böcker hos oss.