Läsa på olika sätt

På biblioteken finns flera alternativ för dig som har svårt att läsa – till exempel talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.

 1. Storstil

  Storstilsböcker är böcker med extra stor stil för dig som har nedsatt syn. Alla våra bibliotek har storstilsböcker som vem som helst kan låna.

 2. Lättläst

  På biblioteket finns lättlästa böcker. Lättlästa böcker har korta meningar, ett enkelt och rakt språk. Det finns romaner, deckare och fakta-böcker med mera. Det finns lättlästa böcker både för barn, ungdom och vuxna. Fråga personalen om du behöver hjälp att hitta Lättläst-hyllan.

 3. Talböcker och Legimus

  Talböcker är inlästa böcker för dig som har en läsnedsättning eller som av någon anledning har svårt att läsa en vanlig bok. Talböcker kan man lyssna på i en daisyspelare, via mobil eller dator.

 4. Taltidningar

  En taltidning är en inläst tidning för dig som har svårt att läsa tryckt text. En taltidning läser man med öronen.

 5. Punktskrift

  Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som man läser med fingertopparna. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) gör böcker i punktskrift för vuxna, barn och ungdom, i varierande utformning och för olika behov.

 6. Teckenspråk

  Teckenspråk är ett eget språk utan skriftspråk för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Även hörande personer, framför allt barn till teckenspråkiga eller andra anhöriga, kan tillägna sig svenskt teckenspråk från tidig ålder.