Läsa på olika sätt

På biblioteket finns många olika typer av böcker, så att även du som har svårt att läsa ska kunna använda biblioteket. Böcker med stor stil, talböcker, lättlästa böcker och tidningar är exempel på några olika sätt man kan läsa.

 1. Storstil

  Storstilsböcker har extra stor stil som gör det enklare att läsa för dig som inte ser så bra. Du kan även låna e-böcker där du själv kan styra storleken på texten i din bok.

 2. Talböcker och Legimus

  Talböcker är inlästa böcker för dig med en läsnedsättning eller som av någon anledning har svårt att läsa tryckt text. En talbok har samma innehåll som en vanlig bok men du lyssnar på den istället för läser.

 3. Taltidningar

  En taltidning är en inläst tidning för dig som har svårt att läsa tryckt text. En taltidning läser man med öronen.

 4. Punktskrift

  Punktskrift är ett skriftsystem med upphöjda punkter som man läser med fingertopparna. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) gör böcker i punktskrift för vuxna, barn och ungdom, i varierande utformning och för olika behov.

 5. Teckenspråk

  Teckenspråk är ett eget språk utan skriftspråk för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Även hörande personer, framför allt barn till teckenspråkiga eller andra anhöriga, kan tillägna sig svenskt teckenspråk från tidig ålder.

 6. Lättläst

  På biblioteket finns lättlästa böcker. Lättlästa böcker har korta meningar, ett enkelt och rakt språk. Det finns romaner, deckare och fakta-böcker med mera. Det finns lättlästa böcker både för barn, ungdom och vuxna. Fråga personalen om du behöver hjälp att hitta Lättläst-hyllan.