Fjärrlån

Vill du låna en bok som inte finns på biblioteken i Härryda kommun kan vi ofta låna in den från ett annat bibliotek, ett sk fjärrlån. Du kan även beställa kopior av tidnings- och tidskriftsartiklar. Media som cd-skivor och filmer lånas i allmänhet inte in som fjärrlån.

Tyvärr är det ibland svårt att kunna fjärrlåna kurslitteratur.

Det kostar inget att fjärrlåna böcker från andra bibliotek. Kostnaden för kopior av artiklar kan däremot variera beroende på varifrån de beställs.

Lånetiden på fjärrlånet styrs av det bibliotek som boken lånats ifrån och blir ofta kortare än vår vanliga lånetid. Det kan variera mellan några dagar upp till ett par veckor innan boken kommer fram till oss.

Skicka ditt önskemål om fjärrlån till molnlycke.bibliotek@harryda.se.

Fyll i bokens titel, författare, gärna ISBN och om det är någon särskild upplaga du vill ha, samt ditt namn, personnummer, e-postadress och var du vill hämta ut boken.

 

Inga fjärrlån på grund av byte av biblioteksdatasystem

Vi byter bibliotekssystem, det innebär att biblioteken är stängda måndag 2 december - torsdag 5 december. Under den tiden kan du inte besöka biblioteken eller använda dig av webbplatsen bibliotek.harryda.se. Fredag 6 december öppnar vi som vanligt igen!

I samband med bytet av system kommer du inte att kunna reservera böcker och andra medier under perioden 15 november - 6 december. Under samma period går det inte att beställa nya fjärrlån.

På kulturwebben kan du läsa mer om stängningen och vad som gäller på de olika biblioteken.