Boken kommer - service

Om du av olika skäl har svårt att ta dig till biblioteket, så kan boken komma till dig!


Boken kommer är till för dig som av olika skäl har svårt att ta dig till biblioteket. Det kan vara sjukdom, rörelsehinder eller annat funktionshinder som gör det svårt att besöka biblioteket.

Vi kommer till dig med böcker ungefär var femte vecka. Före varje besök tar vi kontakt per telefon eller mejl. Då kan du tala om vilka böcker du vill låna.

För dig som har svårt att läsa vanliga böcker finns talböcker. Det är böcker som är inlästa på cd-skiva.

Att låna genom Boken kommer är gratis. Servicen finns i hela Härryda kommun och är till för alla som behöver den, unga som gamla.

Är du intresserad eller har du frågor om Boken kommer?


Kontakta

Annika Ingeltorp, bibliotekarie
Telefon 031-724 64 41 eller 031-724 87 02
E-post annika.ingeltorp@harryda.se