Boken kommer - service

Om du av olika skäl har svårt att ta dig till biblioteket, så kan boken komma till dig!


Boken kommer-service finns i hela Härryda kommun och är till för alla som behöver den, oavsett ålder. 
Det kostar ingenting att vara med. 

Är du intresserad eller har du frågor om Boken kommer?


Kontakta

Annika Ingeltorp, bibliotekarie
Telefon 031-724 64 41
E-post annika.ingeltorp@harryda.se

Om du bor i ett boende för äldre ber du kulturombudet eller din kontaktperson att låna böcker till dig.