Det här tycker användarna om meröppet i Hindås

Under hösten 2020 gjordes en användarundersökning om meröppet vid Hindås bibliotek. Genom telefonintervjuer med 40 meröppet-besökare har vi tagit reda på hur det meröppna biblioteket uppfattas och används.

Sammanfattning i siffror 

  • 100% uppger att de lånar och återlämnar media när de besöker meröppet, vilket innebär att det är den vanligaste aktiviteten som deltagarna gör under meröppet. 

  • 100% anser att det som är bra med meröppet är öppettiderna och möjligheten att besöka biblioteket när det passar dem.  

  • 100%  känner sig trygga när de besöker meröppet vid Hindås bibliotek.  

  • 95% uppger att de strosar runt och tittar vad som finns bland hyllorna i biblioteket under meröppet, vilket är den näst vanligaste aktiviteten som de tillfrågade gör under meröppet. 

  • 90% uppger att de besöker biblioteket oftare sedan de blev meröppet-besökare. 

  • 62% uppger att det finns barn i deras närhet som nyttjar meröppet genom dem. 

  • 27,5%  läser tidningar när de besöker meröppet, vilket gör tidningsläsning till den tredje vanligaste aktiviteten bland de tillfrågade. 

  • 25% anser att meröppet är bra att besöka med barn eller barnbarn. 

Undersökningen är gjord i samarbete med Lerums kommun och har finansierats genom Kulturrådet. Syftet med undersökningen var att utreda om verksamheten vid Hindås bibliotek och dess meröppet-service anses relevant av dess användare. Svaren från undersökningen ses som en viktig del i att ta reda på om meröppet är välfungerande och anpassat för dess användare samt om det finns förbättringsområden som användarna ser vid nyttjande av tjänsten.  
[2021-02-24]